Hỗ trợ trực tuyến
Phụ trách kỹ thuật
Phụ trách kỹ thuật
Phụ trách nội dung
Phụ trách nội dung
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 102
   Tổng số truy cập : 6362980
   Tổng số Hits : 7091724
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010-2011, bậc học mầm non 8/19/2010 5:09:39 PM

   UBND HUYỆN QUỲNH PHỤ                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO                                    ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

         --------------------------                                       -----------------------------------

          Số: 270/ GD-MN                                    Quỳnh Phụ, ngày 17 tháng 8 năm 2010

 

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010 - 2011

BẬC HỌC MẦM NON QUỲNH PHỤ

 

 

            Năm học 2010 - 2011, năm tiếp tục thực hiện chủ đề: "Đổi mới quản lý,  nâng cao chất lượng giáo dục",  triển khai học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tiếp tục thực hiện cuộc vận động 2 không, cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực với chủ đề: "Nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan, môi trường giáo dục lành mạnh".         

            Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 Bậc học mầm non Thái Bình, chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 10/8/2010 của UBND Quỳnh Phụ, Phòng GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 với Bậc học Mầm non như sau:

            A/ NHIỆM VỤ CHUNG:

            Năm học 2010 - 2011 với chủ đề: "Tiếp tục đổi mới quản lý,  nâng cao chất lượng giáo dục", năm thực hiện chu kỳ thanh tra toàn diện của Sở GD&ĐT Thái Bình, Bậc học mầm non Quỳnh Phụ tập trung thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động, bồi dưỡng đội ngũ đủ điều kiện thực hiện tốt nhất việc nâng cao chất lượng nuôi - dạy trên cơ sở  thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới.

            Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi theo QĐ số 239/TTg ngày 9/2/2010 của Thủ tướng chính phủ và Thông tư số 23 ngày22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, phấn đấu cuối năm có 50% trường đạt chuẩn phổ cập trẻ 5 tuổi, chuẩn bị tiền đề cho các trường còn lại đạt phổ cập vào năm học tiếp theo

            Làm tốt công tác tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con theo khoa học, huy động nguồn lực xây dựng trường lớp mầm non, duy trì phát huy điểm An Bài, TTCL cao MN Bình Minh, tăng cường công nghệ thông tin, đổi mới quản lý, chuẩn bị các điều kiện để  chuyển đổi 100% trường MN dân lập sang loại hình trường MN công lập.

            Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất đến cuối năm học các trường MN phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ I:  MN Thị trấn Q.Côi, Q.Khê, A.Lễ, A.Hiệp, A.Khê, A.Ninh, Q.Mỹ, Q.Hưng. 

            B/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

            1. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, các phong trào các nội dung được tập trung ở năm học này:

            - Phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng việc giáo dục nhân cách và kỹ năng sống ngay từ lứa tuổi mầm non:

            + Kĩ năng tự phục vụ: Với trẻ MG biết tự mặc, cởi quần áo khi cần thiết, biết kê bàn ghế, tự xúc cơm,

            + Nền nếp thói quen vệ sinh: Trẻ lớn tự rửa tay rửa mặt trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn, tự chải răng hàng ngày, trẻ nhỏ có sự giúp đỡ của cô.  

            + Kĩ năng tự bảo vệ an toàn bản thân: không tự tiện theo, nhận quà của người lạ, không chơi, không làm những việc, không đến những nơi có thể gây nguy hiểm,.

            + Xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, lành mạnh thân thiện giúp trẻ mạnh dạn, tụ tin trong giao tiếp, thân thiện với bạn bè, lễ phép với người lớn tuổi.

            Cuối năm phấn đấu 80% trường đạt trường học thân thiện, học sinh tích cực. 5 đơn vị xây dựng điển hình là: Trường MN A.Bài, B.Minh, Q.Thọ, Đ.Hải, Đ.Tiến

            - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh" các đơn vị tập trung vào nội dung thực hành tiết kiệm: Sử dụng đồ dùng, thiết bị giáo dục hiệu quả, nguồn nước hợp lý.

            Tiếp tục bổ sung trong bộ sưu tập của nhà trường những mẩu truyện, những bài thơ, bài hát về Bác với GD Mầm non.

            - Thực hiện cuộc vận động: "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" gắn vơi thực hiện chuẩn nghề nghiệp. Phát động mỗi cán bộ giáo viên có kế hoạch tự học, thường xuyên đọc sách báo và cập nhật tình hình thời sự,..     Xây dựng đội ngũ giáo viên Mầm non mẫu mực được nhân dân địa phương tin yêu.  

            Mỗi cán bộ quản lý phấn đấu đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua có 1 đổi mới trong quản lý, mỗi giáo viên giỏi có một đổi mới trong công tác dạy học, chăm sóc trẻ hoặc quản lý nhóm, lớp, đăng ký từ đầu năm và được trao đổi kinh nghệm với đồng nghiệp trong hội thảo cấp huyện.. (Thời gian tháng 9: Quản lý đăng kí bằng văn bản với PGD, gv đăng kí với nhà trường)

            + Cuộc vân động "Hai không": Thực hiện tốt và đặc biệt trung thực trong báo cáo, nghiêm túc trong đánh giá chất lượng trẻ nhất là cân, đo trẻ đúng qui định         

            Cuối năm mỗi trường lựa chọn giới thiệu, tôn vinh 1cá nhân điển hình  gắn với những việc làm cụ thể về việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động trong trường mầm non.

            2. Huy động số lượng, mở rộng qui mô, thực hiện phổ cập giáo dục MN:

            - Tích cực tham mưu với địa phương việc thực hiện qui hoạch  nhà trường, mở rộng qui mô trường lớp bảo đảm từng bước thực hiện các qui định theo thông tư 71 và điều lệ trường MN năm 2008

            - Nâng cao chất lượng nuôi dạy huy động tối đa số trẻ vào học: Mỗi trường tăng ít nhất 1% để toàn huyện đạt 60% trẻ vào Nhà trẻ, huy động tối đa trẻ MG vào học đạt ít nhất 99,6% trở lên.( Những trường không đủ phòng học, giáo viên thì ưu tiên huy động trẻ từ độ tuổi lớn đến độ tuổi nhỏ tránh dồn ghép không đảm bảo an toàn và ảnh hưởng đế chất lượng nuôi dạy).

            -Tuyên truyền phụ huynh thực hiện được mục tiêu trẻ học theo độ tuổi làm tiền đề  cho việc thực hiện qui hoạch, thực hiện phổ cập MG 5 tuổi, kiện toàn hồ sơ phổ cập đảm bảo chặt chẽ, khoa học theo tiêu chuẩn phổ cập,  phấn đấu 100% trẻ MG 5 tuổi và 90% trẻ đến trường được học đúng độ tuổi.

 

            3. Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ:

            a) Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng:

            - Bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ ở trường lớp. Thực hiện việc cân đo, theo dõi sức khoẻ  bằng biểu đồ và khám sức khoẻ cho trẻ theo qui định. Chăm sóc đối xử công bằng với mọi trẻ, quan tâm cụ thể đến trẻ cá biệt, trẻ khuyết tật. Phối hợp với y tế  chăm sóc chuyên biệt, theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của trẻ khuyết tật. Duy trì, sử dụng tốt hồ sơ theo dõi trẻ khuyết tật.

            - Nuôi ăn bán trú:

   + Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu lựa chọn TP tươi ngon, giầu dinh dưỡng, rõ nguồn gốc, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm theo qui trình an toàn.

   + Không dùng các phẩm màu, các thực phẩm chế biến sẵn, không rõ nguồn gốc và quá hạn sử dụng cho trẻ ăn. Thường xuyên thay đổi thực đơn, kích thích, tạo sự hấp dẫn trong bữa ăn giúp trẻ ăn ngon, hết suất.

   + Thực hiện công khai tài chính hàng ngày, bếp ăn đủ  bảng biểu qui định. Vận dụng việc thực hiện 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý giai đoạn 2005 - 2010.

   + Những đơn vị có mô hình VAC tích cực tăng gia cung cấp nguồn thực phẩn sạch, an toàn tại chỗ cho trẻ, cập nhật thường xuyên nguồn tăng gia cung cấp cho trẻ.

   + Phấn đấu 90% trẻ được ăn bán trú tại nhóm, lớp. 100% trẻ SDD được ăn phục hồi, giảm 2-3% trẻ SDD so với cùng kì.

            - Phối hợp với Ytế định kì kiểm tra vệ sinh thực phẩm, cấp giấy phép bếp ăn đạt VSATTP, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm, khám sức khoẻ cho cô nuôi, cho trẻ 2lần/năm.   

            - Trẻ được rửa tay bằng xà phòng, dưới vòi nước chảy trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Có đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân, sử dụng thường xuyên sạch sẽ.

            - Giáo viên nuôi có đủ đồ dùng cá nhân, sử dụng thường xuyên theo qui định

            - 100% trường sử dụng phần mềm trong nuôi dưỡng hiệu quả.

            b) Thực hiện chương trình giáo dục mầm non:

            - Duy trì, phát huy tốt việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non ở 100% đơn vị, chương trình 35 tuần, bắt đầu thực từ ngày 6/9/2010 với tất cả các khối, lớp.

            Tập trung đầu tư các điều kiện nuôi dạy trẻ MG 5 tuổi, cuối năm có ít nhất có 50% trường đạt tiêu chuẩn Phổ cập trẻ 5 tuổi như sau:

        + Bảo đảm đủ các điều kiện về giáo viên, CSVC, đồ chơi, thiết bị..

        + Bảo đảm tối thiểu 95% trẻ đi học và học 2 buổi/ngày, được CSGD theo chương trình GDNM mới

        + Tỷ lệ chuyên cần đạt 90% trở lên

        + Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 10%

            Với huyện 90% đơn vị đạt tiêu chuẩn phổ cập trẻ 5 tuổi.

            - Tăng cường đầu tư thiết bị giáo dục theo yêu cầu chương trình GDMN mới theo qui định của Bộ GD&Đ.

            - Nhà trường chủ động lựa chọn chủ đề cho từng độ tuổi. Từng khối lựa chọn nội dung, lĩnh vực dạy, thời khoá biểu từng ngày với từng độ tuổi. Quản lý chặt chẽ đến từng nội dung hoạt động hàng ngày của từng độ tuổi. Chương trình GDMN mang tính chất khung, trên cơ sở chỉ đạo của nhà trường, của khối. Khuyến khích giáo viên chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện từng nội dung nhằm đạt được kết quả mong đợi, phát huy vai trò hoạt động của cá nhân trẻ và coi trọng vấn đề "trẻ học như thế nào" hơn "trẻ học cái gì".

            -  Phòng GD sẽ tổ chức tập huấn Bộ chuẩn về phát triển trẻ 5tuổi cho 100% cán bộ quản lý và giáo viên. Các trường bố trí giáo viên dạy 5 tuổi phải có trình độ chuẩn trở lên, có khả năng và nghiệp vụ chuyên môn tốt đáp ứng được yêu cầu chuẩn phổ cập với  trẻ 5 tuổi. Chất lượng thực hiện chương trình GDMN mới với trẻ 5 tuổi được đánh giá lồng ghép trên cơ sở tiêu chí trong bộ chuẩn, đồng thời đó cũng là kết quả mong đợi với trẻ MG 5 tuổi.

            c) Thực hiện các nội dung khác: giáo dục dân số, luật ATGT, bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm năng lượng:

            - Thực hiện nội dung Giáo dục dân số cho trẻ một cách linh hoạt trong các hoạt động, trong các lĩnh vực, lồng ghép trong các chủ đề thường xuyên.

            -  Tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề giáo dục môi trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường, thực hiện nội dung giáo dục bảo vệ môi trường thường xuyên và được lồng ghép trong từng hoạt động, từng chủ đề.

            - Hướng dẫn cho trẻ một số kí hiệu thông thường đơn giản về luật an toàn giao thông, lồng ghép tích hợp nội dung GDATGT trong mọi hoạt động linh hoạt

            d) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trường MN:

            - Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong GDMN: phấn đấu 90% giáo viên có trình độ tin học A trở lên trong đó ít nhất 60% giáo viên có khả năng ứng dụng tốt CNTT trong nuôi dạy. 100% trường phấn đấu bổ sung các điều kiện để thực hiện hiệu quả ứng dụng CNTT cụ thể: 

            + 100% trường khai thác và sử dụng thành thạo phần mềm Nutrikids

            + 5 trường chuẩn Quốc gia (MN A.Bài, Đ.Hải, Bình Minh, Q.Thọ, Đ.Tiến) và trường tiên tiến cấp tỉnh có phòng vi tính riêng, bảo đảm đủ 5 máy/phòng.

            +Trường tiến tiến phấn đấu đủ điều kiện và tổ chức cho trẻ 5 tuổi được thực hiện chương trình học vui cùng kidsmart.

            + Các trường MN nối mạng Internet , MN Bình Minh, A.Bài phấn đấu xây dựng Website quảng bá hình ảnh, thông tin của trường mình trong ngành.  

            4. Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên:

            - Tiếp tục thực hiện chỉ thị 40 của Ban bí thư TW, Quyết định số 09/2005 của Thủ tướng chính phủ về xây dựng, nâng cao chất lượng  đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý Giáo dục, tích cực tổ chức các đợt sinh hoạt tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn tại chỗ, tự học, qua trường lớp để 99% giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, 100% giáo viên đứng lớp thực hiện đạt và tốt chương trình giáo dục Mầm non.  Khuyến khích các trường bố trí cho giáo viên đi học nâng cao trình độ trên chuẩn, phấn đấu đến cuối năm học tăng 3% giáo viên có trình độ trên chuẩn

            - 100% đơn vị đều có giáo viên giỏi,  giáo viên giỏi, CSTĐ phải có khả năng tham gia, tổ chức chuyên đề cấp cụm, huyện đạt kết quả tốt. Sau khi tổ chức từng chuyên đề có phiếu đánh giá mức độ hoàn thành của giáo viên dự.

            - Xây dựng đội ngũ đoàn kết thống nhất cao, không có cán bộ giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Triển khai việc đánh giá xếp loại cán bộ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN.   

            - Đa dạng các hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo qui trình: Tuần 3 tại trường, tuần 4tại cụm trường (1lần/1tháng). Phòng GD sẽ tổ chức tập huấn các nội dung  Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi và tăng cường tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề              - Phát huy tốt việc tổ chức thi giáo viên giỏi (cả giáo viên nuôi và dạy).

            - Về chế độ chính sách:

     + Từng bước xây dựng kế hoạch và qui trình bảo đảm thực hiện định mức lao động, bổ sung đủ điều kiện theo thông tư 71/2008.

     + Bổ sung giáo viên mới theo qui trình bảo đảm chất lượng:

            Căn cứ vào qui định và nhu cầu thực tế của địa phương, nhà trường xây dựng kế hoạch, lập tờ trình đề nghị bổ sung giáo viên báo cáo UBND xã gửi văn bản về gửi PGD

            Sau khi được phòng Giáo dục phê duyệt thì kí hợp đồng với giáo viên

            Giáo viên vào ngành được thử việc 6 tháng, nếu đủ điều kiện thì đề nghị hợp đồng chính thức. Thời gian đề nghị bổ sung giáo viên hàng năm được thống nhất 1 đợt vào tháng 9.

     + Giáo viên nuôi được trang cấp đủ bảo hộ lao động và được sử dụng thường xuyên khi thực hiện nhiệm vụ. 

            5. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho GDMN:

            - Tiếp tục tham mưu thực hiện qui hoạch điểm trường theo đề án 02 của UBND huyện, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình kiên cố hoá trường lớp từ trái phiếu Chính phủ.

            Trường được tiếp nhận mục tiêu  tăng cường CSVC,  hợp đồng, giao nhận thiết bị chặt chẽ bảo đảm chất lượng.

            - Phấn đấu có ít nhất 90%  nhóm lớp có đủ công trình về sinh phù hợp, nguồn nước sạch, được sử dụng thường xuyên sạch sẽ.  

            - Tích cực tham mưu, huy động nguồn lực tập trung tạo môi trường giáo dục phù hợp với mầm non như: Cây cảnh, cây bóng mát, góc thiên nhiên, vườn cổ tích,... Đầu tư cơ sở vật chất thiết bị theo hướng hiện đại  đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non, các trường phấn đấu chuẩn tích cực tham mưu, đôn đốc để hoàn thiện cơ sở vật chất đề nghị kiểm tra công nhận chuẩn Quốc gia mức độ I vào tháng 3/2011.

            6. Công tác quản lý:

            - Thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật:

            Hệ thống các văn bản qui phạm pháp luật, tổ chức thực hiện việc quản lý ngành theo đúng: Luật giáo dục, điều lệ trường MN, quyết định 161, QĐ 09, QĐ 239, thông tư số 23, TT11. 

       Tham mưu với cấp có thẩm quyền thực hiện các văn bản về chế độ chính sách đúng qui định như: Xếp lương, nâng lương, tháo gỡ những bất cập về chế độ BHXH. Thực hiện bổ sung giáo viên mới theo đề nghị của cơ sở bảo đảm đúng qui trình, chất lượng và dân chủ.

            Tham mưu thành lập ban chỉ đạo phổ cập giáo dục MN cấp xã để tổ chức, triển khai đề án phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

            - Công tác quản lý tài chính, hành chính:

     + Thực hiện nghiêm túc đúng qui định về quản lý tài chính:

            Thu, chi đúng, đủ, hồ sơ chặt chẽ đúng nguồn, đúng qui định

            Thực hiện công khai, dân chủ.

            Các loại hồ sơ quản lý chặt chẽ, đúng thủ tục: Danh sách cháu vào học hàng năm của nhóm (lớp), các sổ thu, chi thanh toán từ lớp đến trường, nghị quyết, tờ trình, biên bản. 

     + Tiếp tục bồi dưỡng ứng dụng CNTT để quản lý nuôi, dạy.

     + Thực hiện thống kê báo cáo thường xuyên, định kì kịp thời có chất lượng

            - Công tác thanh, kiểm tra, thi đua:

     + Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra  các đơn vị, cá nhân về: Chương trình giáo dục mầm non mới, chuẩn phổ cập phát triển trẻ mầm non, quản lý, thực hiện qui chế và các văn bản chính sách pháp luật bảo đảm định mức ít nhất 1 đơn vị trong 1 năm học được kiểm tra hoặc thanh tra1lần để đánh giá thực chất sự cố gắng của từng đơn vị, cá nhân.  

     + Khuyến khích các trường xây dựng cơ chế động viên khen thưởng cán bộ giáo viên có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua do ngành phát động 

     + Phòng Giáo dục sẽ có tiêu chí thi đua cụ thể ngay từ đầu năm để các trường làm căn cứ phấn đấu và tự đánh giá vào cuối năm.

     + Bảo đảm công bằng, dân chủ công khai, thực hiện nghiêm túc  nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo thông tư số 09/2009 ngày 7/5/2009 của Bộ GD&ĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống Giaó dục Quốc dân. Chủ động giải quyết những vấn đề nội bộ nhất là vấn đề liên quan đến phẩm chất nhà giáo.

            -  Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nuôi dạy con theo khoa học:

    + Duy trì tốt hoạt động của ban phối hợp chăm sóc giáo dục trẻ Mầm non ở địa phương, tham mưu, xây dựng kế hoạch, tổ chức điều hành các hoạt động  mang lại hiệu quả thiết thực góp phần phát triển giáo dục mầm non ở địa phương.

    + Thực hiện nền nếp tuyên truyền theo qui định: Mỗi tháng 1 bài qua hệ thống truyền thanh, mỗi quí 1 bài phối hợp mở lớp tuyên truyền về kiến thức nuôi dạy con theo khoa học cho phụ huynh và phụ nữ có con trong độ tuổi MN.

     + Tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền huy động các nguồn lực, duy trì tốt phong trào các trường phổ thông chia sẻ với GDMN bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực. 100% nhóm (lớp), có góc tuyên truyền thường xuyên được thay đổi phù hợp,

     + Khuyến khích các trường tổ chức tuyên truyền dưới hình thức hội thi, hoạt động huy động nhiều lực lương tham gia, có KH  và đăng kí từ đầu năm.

 

 

 

C/ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC:

Tháng 8/2010

    -     Họp Hiệu trưởng chuấn bị cho năm học mới

-         Bồi dưỡng chuyên môn hè  các cấp Sở- Huyện - Trường

-         Kiểm tra chuẩn bị cho năm học

-         Rà soát số trẻ trong độ tuổi, bổ sung kế hoạch huy động nhóm, lớp, học sinh

-         Tập trung học sinh đến lớp vào 16/8/2010 để ổn định rèn nền nếp, chuẩn bị cho khai giảng

-         Chỉ đạo, khai giảng điểm MN tại Bình Minh vào 26/8/2010.

-         Kiện toàn, tổ chuyên môn, bổ sung hồ sơ nhà trường

-         Hướng dẫn các trường thực hiện nhiệm vụ năm học bậc học vào 25/8/2010

Tháng 9/2010

-         Báo cáo, thống kê đầu năm, thu đăng kí đề tài đổi mới quản lý

-         Các trường bắt đầu thực hiện chương trình vào 6/9/2010.Triển khai nhiệm vụ năm học với giáo viên vào 9/9/2010 - giáo viên hoàn thành việc xây dựng kế hoạch cá nhân trước ngày 15/9

-         Kiểm tra đầu năm, các trường kiểm tra đánh giá trẻ đầu năm   

-         Xây dựng tiêu chí thi đua năm học.  

-         Chuyên đề về công nghệ thông tin: Thực hiện chương trình học vui cùng Kidsmart cho giáo viên dạy 5 tuổi tại MN A.Bài và MN Bình Minh 2 ngày

Tháng 10/2010

-         Phối hợp, tham mưu UBND huyện ra quyết định giao chỉ tiêu bổ sung giáo viên mới cho năm học 2010 - 2011.

-         Triển khai, tập huấn bộ chuẩn phổ cập trẻ MG 5 tuổi

-         Chuyên đề thực hiện chương trình giáo dục MN mới tại 9 cụm về: giáo dục phát triển thẩm mỹ và hoạt động góc, HDVS,  2 ngày.

-         Kỷ niệm 20/10 - hoạt động chào mừng 20/10.

Tháng 11/2010

-         Chuyên đề nuôi dưỡng: Rút kinh nghiệm sử dụng hệ thống sổ nuôi, sử dụng phần mềm  Nutrikids, VSATTP

-         Thanh tra 2 trường.

-         Hoạt động chào mừng 20/11(Thao giảng giáo viên giỏi trường, thi đồ dùng, công trình..)

-         Tổ chức kỷ niệm 20/11

 Tháng 12/2010

-         Tổng hợp thi giáo viên giỏi trường, lên KH thi giáo viên giỏi huyện.

-         Tổ chức thi giáo viên giỏi huyện ( cả nuôi và dạy).

Tháng 1/2011

-         Kiểm tra chất lượng kỳ 1.

-         Báo cáo thống kê kỳ I.

-         Thanh tra 2 trường.

-         Sơ kết kỳ I ở trường, huyện.

-         Chuyên đề GDMN mới: Lĩnh vực phát triển nhận thức, ngôn ngữ

 Tháng 2/2011

- Kiểm tra trước,  sau tết nguyên đán.

     -  Dự sinh hoạt chuyên môn cấp tỉnh

Tháng 3/2011

- Thanh tra 3 trường.

     -  Lựa chọn, bồi dưỡng, chuẩn bị các điều kiện dự thi cán bộ quản lý cấp tỉnh.

     - Tập huấn đánh giá trẻ 5 tuổi theo chuẩn phổ cập trẻ 5 tuổi, phương pháp ghi nhật kí đánh gia trẻ theo chương trình GDMN mới

 Tháng 4/2011

- Thanh tra 3 trường

     -  Kiểm tra các trường đăng kí đạt phổ cập trẻ MG 5 tuổi

     - Hội thảo trao đổi kinh nghiệm quản lý chuyên môn nuôi - dạy

 Tháng 5/ 2011

-         Kiểm tra chất lượng  năm học,

-         Tổ chức đánh giá gv theo chuẩn nghề nghiệp.

-         Báo cáo, thống kê tổng kết năm học  nộp Sở

-         Báo cáo chất lượng trẻ 5 tuổi theo chuẩn phổ cập, bàn giao học sinh 5 tuổi.

-         Báo cáo tổng hợp chất lượng trẻ cuối năm theo mẫu biểu.

-         Tự đánh giá thi đua, tổng kết năm học ở trường

 Tháng 6/2011

-         Báo cáo thi đua nộp Sở, Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi ở trường

-         Tổng kết năm học ở huyện - hoàn thiện hồ sơ thi đua.       

 

Nơi nhận:                                                                          TRƯỞNG PHÒNG    

   - Sở GD&ĐT (để b/c)

   - LĐ, CV PGD Quỳnh phụ

   - Các trường MN                                                     

             

                                                                     Lại Cao Hạnh

 

Tìm kiếm Tin tức
Bình chọn
Bạn thấy website của chúng tôi có ích cho bạn không?
Rất bổ ích
Tốt
Trung bình
Liên kết website
=== BẢN QUYỀN WEBSITE THUỘC VỀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỲNH PHỤ===
OWF 4.8 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang