Hỗ trợ trực tuyến
Phụ trách kỹ thuật
Phụ trách kỹ thuật
Phụ trách nội dung
Phụ trách nội dung
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 104
   Tổng số truy cập : 6362980
   Tổng số Hits : 7091724
Mẫu biên bản tự đánh giá công tác thư viện 2/22/2011 9:42:40 AM

PHÒNG GIÁO DỤC QUỲNH PHỤ

TRƯỜNG: …………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

========µœ========

 …………., ngày........tháng........năm 2011

 

 

BIÊN BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THƯ VIỆN

-------------------------

Trường: ........................................................................................................................................  

 

 

 I- THÀNH PHẦN KIỂM TRA:

 

1/…………………………………………………………………………………………………..……………….

2/……………………………………………………………………………………………………………………

3/……………………………………………………………………………………………………………………

 

II- NỘI DUNG KIỂM TRA  ( Theo QĐ 01 Bộ Giáo dục - Đào tạo năm 2003)

 

Nội dung

Điểm

Tự chấm

1/ Tiêu chuẩn 1: Về sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa

25 điểm

 

- Sách giáo khoa:

 + Mỗi học sinh có một bộ sách giáo khoa

      + Có tủ sách giáo khoa dùng chung

5

 

- Sách nghiệp vụ của Giáo viên: Đủ cho mỗi giáo viên 1 bản và  3 bản lưu lại thư viện.( văn bản , NQ của đảng nhà nước, liên bộ, liên ngành, các tài liệu HD, sách bồi dưỡng nghiệp vụ SP, sách nâng cao trình độ GV…)

5

 

- Sách tham khảo:

  + Tổng số sách tham khảo cho GV:

  + Tổng số sách Giáo viên:

  + Tổng số sách tham khảo cho HS:

( Có đủ các loại sách công cụ, sách tra cứu, sách tham khảo các môn học, sách mở rộng nâng cao…phải đạt 60% sách của Nhà xuất bản Giáo dục,Trường  tiểu học tối thiểu 2 cuốn/HS, Trường  THCS tối thiểu 3 cuốn/HS) 

5

 

- Có đủ các báo, tạp chí, tập san của ngành phù hợp với ngành học, cấp học.

5

 

- Đủ các lọai bản đồ và tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa

5

 

2/ Tiêu chuẩn 2: Về cơ sở vật chất:

25 điểm

 

- Có phòng đọc và kho sách, diện tích tối thiểu là 50 m2, đủ điều kiện cho thư viện hoạt động.

10

 

- Trang thiết bị chuyên dùng: Có giá, tủ bàn ghế,  tủ hộp mục lục, bảng giới thiệu, máy vi tính …từng bước tiến tới hiện đại hóa công tác thư viện. Thư viện đạt chuẩn quốc gia phòng đọc cho GV tối thiểu 20 chỗ ngồi, phòng đọc cho HS tối thiểu 25 chỗ ngồi, có nơi làm việc của cán bộ TV…

15

 

3/ Tiêu chuẩn 3: Về nghiệp vụ:

15 điểm

 

- Các loại sách trong thư viện phải được phân loại đăng ký mô tả, tổ chức mục lục, sắp xếp đúng nghiệp vụ thư viện.

8

 

- Có nội quy thư viện, bảng hướng dẫn giáo viên, học sinh sử dụng tài liệu trong thư viện.

7

 

4/ Tiêu chuẩn 4: Về tổ chức và hoạt động:

25 điểm

 

- Tổ chức quản lý: Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng trực tiếp phụ trách công tác thư viện.

2

 

- Cán bộ thư viện: được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về thư viên trường học.

3

 

- Có mạng lưới cộng tác viên trong giáo viên,  học sinh.

3

 

- Cho thuê, mượn sách giáo khoa đúng chế độ chính sách.

2

 

- Thu hút 100% giáo viên và 70% Học sinh trở lên sử dụng sách báo của thư viện, tổ chức các đợt thi kể chuyện theo sách và ngoại khóa theo chuyên đề trong kế họach,

15

 

5/ Tiêu chuẩn 5: Về quản lý thư viện:

10  điểm

 

- Quản lý chặt chẽ các loại sách, báo, bản đồ giáo khoa…

3

 

- Có đủ các loại hồ sơ, sổ sách để theo dõi mọi hoạt động của thư viện.

4

 

- Hàng năm kiểm kê tài sản của thư viện.

3

 

Tổng số điểm tự chấm

 

 

 

III- XẾP LOẠI :    ……………………………………………………………………………….

 

( Từ  90 đến 100 điểm đạt loại Xuất sắc, từ  80 đến dưới  90 điểm đạt loại Tốt, từ  70 đến dưới  80 điểm đạt loại Khá, dưới 70 điểm đạt loại Trung bình. Những trường đạt từ 90 điểm đến 100 điểm đề nghị Sở Giáo dục - Đào tạo công nhận thư viện Đạt chuẩn )

 

IV. KIẾN NGHỊ: 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

CÁN BỘ THƯ VIỆN

(Ký, ghi rõ  họ tên)

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Tìm kiếm Tin tức
Bình chọn
Bạn thấy website của chúng tôi có ích cho bạn không?
Rất bổ ích
Tốt
Trung bình
Liên kết website
=== BẢN QUYỀN WEBSITE THUỘC VỀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỲNH PHỤ===
OWF 4.8 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang